Betingelser

Ejerforhold

smsme er ejet af Computopic A/S, som har CVR-nummer 44115662. Computopic A/S står for al drift, kontakt, opkrævning etc.

 

Betaling

Der modtages betaling med Dankort. Betaling vil blive trukket på din konto med det samme. Alle beløb er i DKK, danske kroner, og er inkl. moms medmindre andet er angivet. Der bruges en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL-protokol (Secure Socket Layer). Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

 

Levering

Levering påbegyndes straks ved betaling. Fortrydelsesfristen ophører, når ydelsen er leveret. Ved køb af SMS'er vil det sige når alle SMS'er fra et køb er opbrugte.

 

Benyttelse og afregning af SMS

Ved udsendelse af SMS-beskeder er én besked ikke lig med én SMS. En enkelt SMS kan indeholde 160 karakterer, og visse tegn tæller tæller som to karakterer. De gyldige tegn som kan bruges i SMS'er er:

0-9 a-å äöü àèìòù ñé¥ßÇ (mellemrum) (tab) (linjeskift) , . - : ; ! ? & % < = > ' / " ( ) * + # @ £ $ _ § ¿ ¡ \ ^ { } [ ] ~ |

Af de tegn tæller følgende som to karakterer:

\ ^ { } [ ] ~ |

Hvis en besked indeholder mere end 160 karakterer laves den automatisk til en sammekædet SMS. Det betyder, at modtageren ser SMS'erne som én lang besked, men at den i virkeligheden er flere SMS'er sat sammen. Hver SMS i en sammenkædet SMS kan indeholde 153 karakterer. Der trækkes en SMS fra beholdningen pr. sammenkædet SMS pr. nummer der sendes til.

Dvs. at en besked på på 320 karakterer (2 x 160) faktisk sendes, og takseres, som tre SMS'er, da det overstiger hvad der kan være i to sammenkædede SMS'er, nemlig 306 karakterer (2 x 153). Der skal derfor sammenkædes tre SMS'er for at kunne sende beskeden. Sendes beskeden til 5 numre takseres der i alt for 15 SMS'er (3 SMS x 5 numre).

Der kan maksimalt sammenkædes 10 SMS'er, dvs. at en besked maksimalt kan være på 1.530 karakterer. Det fremgår af en tæller under beskedfeltet, hvor man SMS'er en aktuel besked fylder.

SMS'er skal benyttes inden tre år fra købsdato, hvorefter de vil udløbe.

 

Fejl og mangler

smsme er ansvarlig for, at beskeder leveres korrekt til modtagernes teleudbyder. smsme kan derimod ikke holdes ansvarlig for evt. fejl hos teleudbyder, på GSM-netværket, eller på modtagerens mobiltelefon.

 

Misbrug

Ved mistanke om misbug, forbeholder smsme sig retten til øjeblikkeligt, og uden varsel, at suspendere enhver konto, mens forholdene undersøges. Et evt. brud på dansk lovgivning, vil blive meldt til de rette myndigheder, og kontoen vil blive lukket permanent, uden mulighed for refusion.

 

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven.

Reklamationen gælder ikke fejl begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

Ved returnering rettes skriftlig henvendelse til og reklamationer sendes til:

smsme
Computopic A/S
Falkoner Allé 1
2000 Frederiksberg
Danmark

CVR: 44 11 56 62
:
:

 

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

 

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret. Ved fortrydelse af delvist benyttede services opkræves betaling for det benyttede. Er der opnået en særlig pris, f.eks. grundet mængde, opkræves et beløb svarene til den pris der havde været gældende ved køb af den benyttede mængde.

 

Klagemuligheder – oversigt og links

Har du en klage over et produkt, købt hos os, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores -adresse: